Skip to content

Witam

Kwiecień 8
autor Aleksander Kisil

Chcemy żyć spokojnie, zdrowo, mieć czas dla rodziny i przyjaciół, cieszyć się życiem. Dlatego coraz częściej zwracamy uwagę na to, jak działają firmy w naszym otoczeniu, czy przyczyniają się do realizacji naszej wizji, czy niszczą i zaśmiecają Ziemię. Oczekujemy od nich odpowiedzialnej postawy i zaangażowania na rzecz środowiska, rozwiązywania społecznych problemów, zapobiegania stresowi, mobbingowi itd.

Niektórzy ujmują to krótko: biznes nie może być tylko nastawiony na maksymalny zysk, lecz ma się włączać w sprawy społeczne, ekologię, profilaktykę zdrowia itd.

Jednak biznes musi być zyskowny – mówią inni – i nie może się zamieniać w organizację charytatywną, bo upadnie.

Hasło CSR staje się coraz głośniejsze, coraz ważniejsze. Powoli jest jednym z kryteriów oceny firmy. Czym jest CSR, jak go realizować – o tym chcemy tu pisać.

Zapraszamy do dyskusji i opisywania dobrych przykładów.

Pozdrawiam
Aleksander Kisil

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS